Del:

Visionær klub med ny opskrift på medlemsvækst

Holbæk Tennisklub har bogstavelig talt valgt at tænke i andre baner for at tiltrække nye og fastholde eksisterende klubmedlemmer. Den alternative satsning består i, at klubben er gået sammen med en række andre idrætsforeninger i Holbæk Kommune for at få kommunen til at samle byens idrætsmuligheder i én nyetableret idrætspark med både indendørs og udendørs faciliteter – til gavn for alle kommunens borgere, men i særdeleshed også for både bredde- og elitespillerne i den lokale tennisklub.

Tekst: Berit Hjort Bek
Fotos: Ricky Molloy

Nye og mere strategisk beliggende idrætsfaciliteter samt et elitesamarbejde med det lokale sportsgymnasium vil i fremtiden gøre det nemmere for Holbæk Tennisklub at tiltrække nye og fastholde eksisterende medlemmer.

Kimen til denne artikel startede for fire år siden, hvor man bl.a. kunne finde Holbæk Kommune placeret i den ringeste tredjedel blandt samtlige danske kommuner, hvad angår standarden af kommunens idrætsfaciliteter. Med en placering som blot nummer 69 ud af 93 kommuner var der i den grad plads til forbedring.

Kommunens idrætsfaciliteter var med andre ord nedslidte, og behovet for at tænke nyt for fortsat at gøre det attraktivt for Holbæks borgere at dyrke idræt i byens foreninger vandt indpas. Derfor valgte en lang række af kommunens idrætsforeninger – heriblandt Holbæk Tennisklub – at sætte sig sammen og diskutere, hvordan de mente udfordringen skulle gribes an. Og efter en del debatmøder blev man enige om at gå til byrådet med projektet ’Holbæk Sportsby’, hvor man anbefalede Holbæk Kommune dels at bygge nyt og dels at samle byens idrætsfaciliteter på ét sted. Kommunen har efterfølgende udbudt opgaven med opførelse af ’Holbæk Sportsby’ samt drift og vedligeholdelse af sportsbyen i 25 år, og det forventes, at byrådet sætter projektet i gang i april 2016.

Spritnyt og gratis tennisanlæg

Resultatet af – og belønningen for – det grundige forarbejde blandt kommunens idrætsforeninger bliver således én samlet idrætspark, der vil stå færdigopført med udgangen af 2018. Som en del af parken vil Holbæk Tennisklub få stillet et spritnyt tennisanlæg gratis til rådighed af kommunen med fire indendørsbaner, ni udendørsbaner og to Padel Tennis-baner. Der vil også blive opført en ny svømmehal, en multiarena, fodboldbaner, et særligt outdoor-terræn og et sundhedscenter i den nye idrætspark, der kommer til at ligge i et fremtidigt boligområde.

Holbaek (1)

”Det er en rigtig god aftale for os, en aftale, der betyder, at vi får nogle helt nye og moderne faciliteter, og at vi slipper for vedligeholdelsesudgifterne til tennisanlægget. Samtidig får vi en række nye samarbejdsmuligheder i den nye idrætspark,” siger Torben Gaarskær, der er formand i Holbæk Tennisklub og tidligere kommunaldirektør i Lejre Kommune, og han fortsætter:

”Vi ser mange perspektiver i at samarbejde med de andre foreninger om f.eks. et fælles klubhus og ansættelse af professionelt personale til såvel diverse administrations- og driftsopgaver som regnskab og medlemsregistrering. På den måde kan de frivillige i klubben koncentrere sig om mere medlemsrettede og udviklingsorienterede opgaver i form af medlemspleje og nye aktiviteter på tværs af alder og køn, der kan bidrage positivt til den gode klubånd og dermed til fastholdelsen af de eksisterende medlemmer.”

I relation til at tiltrække nye medlemmer til tennisklubben ser Torben Gaarskær også lysere på fremtiden grundet tennisklubbens nye fysiske placering sammen de andre idrætsforeninger i byen.

“Vi tænker, at det vil være en fordel at samarbejde med de andre foreninger om forskellige lokale events, hvor vi f.eks. har fokus på at lokke nye holbækkere til at komme til idrætsparken og prøve kræfter med vores forskellige sportsgrene. Måske en familie tager til idrætsparken, fordi deres søn gerne vil prøve at spille basket, men så bliver der spillet tennis lige ved siden af, og så er det potentielt tennis, han ender med at blive bidt af, eller også falder far, mor eller lillesøster for tennisspillet, mens sønnen spiller basket – mulighederne for at lokke flere både organiserede og uorganiserede til er mange,” siger Torben Gaarskær.

 

10.000 nye tennismedlemmer i 2018

I Dansk Tennis Forbund hilser direktøren også Holbæk Tennisklubs nye tanker omkring tiltrækning og fastholdelse af medlemmer velkomne:

”Set i lyset af samarbejdet mellem DTF og DGI Tennis, ‘Bevæg dig for livet – Tennis’, som er en del af DIF og DGI’s ‘Vision 25-50-75’, hvor det er vores mål at skaffe 10.000 nye tennismedlemmer i løbet af de næste tre år, betyder det utrolig meget, at klubber som Holbæk Tennisklub tænker nyt og kan inspirere andre klubber til at gå nye veje, så vi sammen kan nå vores ambitiøse mål,” siger Sune Irgens Alenkær, direktør i DTF, og han supplerer:

“Vi har brug for alle kræfter i Tennisdanmark til at nå vores mål, og i DTF hører vi meget gerne fra andre klubber, der – ligesom Holbæk Tennisklub – har fundet alternative veje til både at pleje deres nuværende medlemmer, men også til at tiltrække nye medlemmer.”

Strategisk samarbejde med Stenhus Sports College

Holbaek Tennisklub

Med tennisprofiler som Martin Pedersen, Bo Thaysen, Martin Nygård Knudsen, Mikkel Bodzioch (billederne) og Mik Ledvonova på samvittigheden har det også været vigtigt for Holbæk Tennisklub at supplere sin breddesatsning med en elitesatsning.

Hensigten er at gøre Holbæk og omegn attraktivt for unge tennisspillere, som ønsker at udvikle sig endnu mere tennismæssigt – samtidig med at de tager en gymnasial uddannelse i Holbæk.

Klubben har i den boldgade indgået et strategisk samarbejde med Stenhus Sports College i Holbæk, der er godkendt som Team Danmark Uddannelsespartner. Efter sommerferien 2016 vil de første elever derfor starte på skolens nye tennislinje, hvor den lokale tennisprofil, Mik Ledvonova, er cheftræner.

Fremtidens danske tennisstjerner

”Det er vores drøm at udklække endnu flere danske tennisstjerner i Holbæk. Vi ser Stenhus Sports College som en central samarbejdspartner, der dels kan tiltrække nye talenter til klubben og dels være med til at fastholde tennisgejsten hos vores stærke ungdomsspillere,” siger Torben Gaarskær.

”Det er samtidig tanken, at man som elev på Stenhus Sports College bliver inddraget i klublivet f.eks. som juniortræner, hvor man kan inspirere vores juniorspillere og fungere som et godt forbillede for dem,” fortsætter Torben Gaarskær.

Når man som talentfuld, ung tennisspiller bliver optaget på Stenhus Sports College, tager man således en gymnasial uddannelse på Stenhus Gymnasium & HF, samtidig med at man træner tennis og sin fysik flere gange om ugen. Man gennemgår desuden løbende fysiske tests og undervises af en mentaltræner og ernæringsvejleder, og man uddannes på DTF’s trænerkurser og tager på en årlig tennisrejse.

Optimal kobling mellem skole og træning

”Men vigtigst af alt tilknyttes man som elev på Stenhus Sports College en collegevejleder, der hjælper en med at sikre den optimale kobling mellem skole og træning – en vejledning, der er altafgørende for elevernes velbefindende og præstation både på tennisbanen og på skolebænken,” siger Mik Ledvonova.

Den lokale tennisstjerne, der har fungeret som elitetræner i KB gennem ti år og har vundet en række danmarksmesterskaber i både herresingle og for hold – og som også vandt over Andy Roddick i finalen i Hong Kong Junior Open i 1998 – er glad for at være tilbage i sin barndomsby:

”Som gammelt bysbarn, der har trådt mine barnetennissko i klubben, glæder det mig, at bestyrelsen i Holbæk Tennisklub i den grad formår at føre sine visioner ud i livet,” siger Mik Ledvonova og supplerer:

”Jeg er super stolt over at være en del af klubbens vision via mit daglige virke som cheftræner på tennislinjen på Stenhus Sportscollege, hvor jeg vil gøre mit for at sikre, at vi fortsat udklækker nye tennisstjerner.”

Torben Gaarskærs gode råd

Hvis der skulle være klubber, der er blevet inspireret af Holbæk Tennisklubs satsning, så følger her et par korte råd fra Torben Gaarskær, formand i Holbæk Tennisklub:

  1. Gå sammen med andre idrætsforeninger i kommunen, så står I stærkere, når I ønsker at få indflydelse på kommunens prioriteringer mht. idrætsfaciliteter.
  2. Sørg for at få hele klubben med i processen, så alle medlemstyper føler sig hørt undervejs og kan se sig selv i det fremtidige klub-setup.
  3. Hav tålmodighed. Det lønner sig.

Fakta

Tennislinjen på Stenhus Sports College

Læs mere om den nyoprettede tennislinje på Stenhus Sports College

Test faciliteterne i din klubs kommune

Hvordan klarer din kommune sig i forhold til resten af landets kommuner, hvad angår standarden af jeres idrætsfaciliteter?

Test din kommune ved at klikke på kommunen på danmarkskortet.

Hele undersøgelsen er her.

DIF-undersøgelsen ”Idrætsforeninger i Danmark – rammer og vilkår”, der tager temperaturen på 93 af landets kommuner målt på 22 paratmetre inden for idrætsområdet.

10.000 flere tennisspillere i 2018

Læs mere om DTF’s samarbejdsaftale med DGI Tennis:
‘Bevæg dig for livet – Tennis’