Del:

Ny formand, nye vinde og en ny digital satsning

Henrik Thorsøe Pedersen har udskiftet SLTU-formandskasketten med den, hvor DTF-logoet pryder. Thorsøe Pedersen ønsker at blæse nye positive vinde ind over Tennisdanmark – ikke mindst ved hjælp af en ambitiøs digital strategi.

Tekst: Michael Tannis Beck
Fotos og video: Jakob Worm Bisfort

51-årige Henrik Thorsøe Pedersen blev lørdag den 19. marts – uden modkandidater – valgt som ny formand for Dansk Tennis Forbund (DTF) i forbindelse med generalforsamlingen på Scandic Sydhavnen.

Henrik Thorsøe Pedersen har været formand i Sjællands Tennis Union (SLTU) siden 2013 og hermed også medlem af Dansk Tennis Forbunds bestyrelse, i hvilken han nu sætter sig for bordenden.

Henrik Thorsøe Pedersen afløser Henrik Klitvad på DTF-formandsposten. Klitvad takkede af efter 18 år i DTF’s bestyrelse – heraf 12 i egenskab af frontfigur.

GF2


Henrik Thorsøe Pedersen og Henrik Maris.

Henrik Thorsøe Pedersen lægger vægt på gennemsigtighed samt åbenhed, og mottoet er: Alle aktiviteter skal give flere medlemmer.

”Foreningsidrætten i almindelighed og dansk tennis i særdeleshed står på en brændende platform, hvor medlemmerne (og forbrugerne) efterspørger digitale og lettilgængelige løsninger, fleksibilitet og oplevelser. Dette adresserer vi i det Politiske Program 2016-2020, og jeg ser frem til arbejdet med den nye bestyrelse og hele Tennisdanmark. Jeg er naturligvis stolt og glad,” siger Henrik Thorsøe Pedersen.

Henrik Maris fra Slagelse valgtes i øvrigt på generalforsamlingen som menigt bestyrelsesmedlem i DTF.

Politisk Program i proces

DTF’s bestyrelse består nu af:

 • Henrik Thorsøe Pedersen (formand)
 • Henrik Maris (menigt medlem)
 • Jan Winther (kasserer)
 • Thomas Kønigsfeldt (næstformand)
 • Lars Gulmann (SLTU)
 • Boris Michailoff (KTU)
 • Kai Holm (FTU)
 • Rene Lynge (JTU)

Forsamlingen mødes inden længe til et weekendseminar – det er i hvert fald Henrik Thorsøe Pedersens plan.

”Der er mange nye ansigter i bestyrelsen, så det vil være oplagt at bruge en del tid sammen. Politisk Program 2016-2020 eksisterer endnu også kun på overskriftsniveau. Vi skal have konkretiseret pejlemærkerne og i samråd med administrationen finde ud af, hvad vi vil og kan løfte af opgaver – og hvordan. Der skal altså ske en prioritering og skabes en tidslinje. Vi må ikke gabe over mere, end godt er, og eksempelvis hele elitesatsningen er oplagt at redefinere,” siger Henrik Thorsøe Pedersen, der i sit hidtidige bestyrelsesengagement i DTF har været politisk kontaktperson for IT-området.

Den digitale satsning, og den digitale strategi, DTF med Tennisdanmarks velsignelse søsatte i 2015, ligger Thorsøe Pedersens hjerte nær.

”Jeg tror meget på, at de nye platforme er en af nøglerne til at få skabt øget samhørighed i dansk tennis. Selvom klubberne er af forskellige størrelser, og klubberne herved også indimellem har divergerende interesser og mål, bør der fremadrettet være meget mere kommunikation og samarbejde klubberne imellem. Dette kræver stærkere kommunikationskanaler, som især forbundet skal initiere. Interaktion og brugervenlighed er nogle af kodeordene,” siger Henrik Thorsøe Pedersen.

Få overblikket over DTF’s digitale strategi i klummen ’Længe leve den store IT-knap vol. 2’.

Frisk energi

Undervejs på DTF-generalforsamlingen den 19. marts bemærkedes det flere gange fra talerstolen, at stemningen i salen var trykket. Henrik Thorsøe Pedersen sad med den samme følelse, og målet er at kaste en bølge af frisk energi ud over Tennisdanmark.

Det giver altid mening at lytte på og lære af andre, som har gjort det godt. Alt handler om at sætte sig ned og nøje vurdere samt analysere det, der foreslås.

”Vi er nødt til at vende den konstant negative stemning og turde tro på, at vi i fællesskab løser nogle opgaver og herved sikrer fremdrift,” siger Henrik Thorsøe Pedersen, der kontinuerligt – efter eget udsagn – søger inspiration fra såvel andre specialforbund i Danmark som udenlandske tennisorganisationer.

”Det giver altid mening at lytte på og lære af andre, som har gjort det godt. Alt handler om at sætte sig ned og nøje vurdere samt analysere det, der foreslås. Jeg kan i den sammenhæng sagtens forestille mig at have et skrivebord til rådighed på sekretariatet i Idrættens Hus i Brøndby – ikke for at blande mig i driften, men for at være synlig og lytte,” siger Henrik Thorsøe Pedersen, som, hvilket udkastet til Politisk Program 2016-2020 deslige lægger op til, er åben for en debat om den juridisk strukturelle opbygning i dansk tennis – et emne, der var oppe at vende på generalforsamlingen, et emne, som trækker fronterne op.

”For mig er der ingen hellige køer, hverken når det handler om unionerne eller sekretariatet. Men det skal ikke bare være et spørgsmål om at nedlægge det ene eller andet eller blot afpolitisere unionerne. Hvad vil vi have i stedet? Jeg hører ikke så mange bud, og vi skal tænke os godt om. Når det er sagt, så tror jeg ikke, at det på den korte bane er formålstjenligt at nedlægge unionerne – der er andre knapper, vi lettere kan og skal skrue på,” siger Henrik Thorsøe Pedersen.

Kort om Henrik Thorsøe Pedersen, DTF’s nye formand

 • Født i Ballerup den 8. januar 1965 (51 år).
 • Er til daglig ansat i ArisGlobal som Strategic Account Director, Nordic.
 • Er gift med Linda.
 • Har to børn. Nicolai arbejder som kok på restaurant Granola i København. Anders tager et sabbatår – blev student i 2015.
 • Startede sportskarrieren i Strøby (lille by syd for Køge): Fodbold, håndbold og volleyball. Startede med at spille tennis i Farum Tennisklub i 2000, blev Farum-mester i single og mixed double samme år (for nystartede).
 • Spiller i dag på et motionisthold i Helsingør Tennis Klub.
 • Har Andre Agassi som tennisidol.
 • Har tidligere været formand for Snekkersten Tennis Klub og Helsingør Tennis Klub.
 • Blev valgt som formand for SLTU i 2013 og blev dermed også medlem af DTF’s bestyrelse.

GF1


Henrik Thorsøe Pedersen

 

Hædersbevisninger uddelt ved DTF’s generalforsamling 2016

DTF’s Lederpris: Peder Helmuth Hansen (Sønderborg)

Lederprisen blev indstiftet i 1977 og tildeles en person, som har gjort en ekstraordinær indsats for tennissporten. Hver union indstiller således hvert år én person til DTF’s bestyrelse, som efterfølgende samlet behandler indstillingerne og vælger modtageren på det ordinære januar-møde. Prisen udgjorde i 1977 kr. 750 og er p.t. kr. 1.500. Ved et bestyrelsesmøde den 28. april 1984 blev det vedtaget, at beløbet i de kommende år pristalsreguleres.

DTF’s Ærestegn: Kurt Søndergaard (SLTU)

Et af grosserer H.T. Waagepetersen skænket cigaretetui med flere af datidens tenniskoryfæers navne indgraveret. Tildeles efter indstilling fra en lokalunion til den, der enten sportsligt eller administrativt har gjort sig særlig fortjent til en belønning.

GF4


Peder Helmuth Hansen, modtager af DTF’s Lederpris.

Læs også

DTF’s tidligere bestyrelses bud på et Politisk Program 2016-2020

GF5


Politisk Program-tovholder og DTF-kasserer Jan Winther i aktion.

Historik – tidligere formænd i DTF

I videoklippet herunder reflekterer Henrik Klitvad bl.a. over det formandshverv, han overgav på generalforsamlingen på Scandic Sydhavnen. Rammen er afskedsreceptionen, der blev afviklet torsdag den 17. marts i HIK.

GF3

DTF’s nu tidligere formand Henrik Klitvad og Henrik Thorsøe Pedersen.

Læs også

Historie – DTF’s ledelse